gototopgototop
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล Print
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระธรรมดิลก พระเทพพุทธิมุนี ที่ปรึกษามมร.วิทยาเขตอีสาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ,และพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ร่วมงานและช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูพิทักษ์รัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคล ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเป็นพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นอกจากนี้ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยพระเถรผู้ใหญ่ พระภิกษุสามเณร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น แสดงความไว้อาลัยแด่พระครูพิทักษ์รัตนมงคลในครั้งนี้ด้วย