gototopgototop
ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ Print
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 คณะแพทยศาสตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและเครือข่าย จึงได้ขอใช้สถานที่อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสานและได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปเพื่อเจริญพุทธมนต์ นอกจากนี้พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีได้กล่าวให้โอาวทเนื่องในวันปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้