gototopgototop
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว Print
There are no translations available.

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า สำหรับที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ดาวน์โหลดประกาศ(เฉพาะรายชื่อเพิ่มเติม)

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่าน ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ในรอบโควต้า ให้มาลงทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556  และปฐมนิเทศ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นำผู้ปกครองมาด้วยในวันปฐมนิเทศ