gototopgototop
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง) Print

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ในช่วงเช้าเป็นการถ่ายรูปหมู่ และเจริญพระพุทธมนต์ ช่วงบ่ายนักศึกษาเข้าสู่พิธีรับประทานปริญญาบัตร และร่วมถ่ายรูปตามซุ้มที่นักศึกษารุ่นน้อง ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ร่วมกันจัดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 
 
 
 

 
   


   


 
 
 
 


     

 

ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่ 17 MB. ( ภาพหมู่นักศึกษา+คณาจารย์บรรพชิต)

ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่ 17 MB  (ภาพหมู่นักศึกษา+คณาจารย์ฆราวาส) alt