gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
วีดีโอ

Filter     Display # 
# Article Title
1 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559
2 มมร.อส. บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
3 วีดีโอสาธิตวิธีการเขียนหัวและฝนกระดาษคำตอบธรรมศึกษา
4 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
5 วีดีโอ สรุปโครงการอบรมพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
6 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
7 วีดีโอสาธิต : วิธีการลงทะเบียนและขำระเงิน 2/2557
8 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
9 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
10 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
11 มมร.อส.สรุปพระลุ่มน้ำโขง
12 วีดีโอสรุป การประเมินคุณภาพภายใน
13 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
14 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
15 บูม มมร.อส.2556
16 วีดีทัศน์ มมร อส
17 จุดเทียนปัญญา รับน้องสร้างสรรค์
18 ทำบุญให้ถึงที่ ทำตัวเราให้ถึงธรรม
19 ปฏิบัติธรรม ปริญญาเอก 2556
20 วีดีโอรัฐศาสตร์การปกครอง ฝีมือนักศึกษา
21 มมร.อส.แด่ครูในดวงใจ อ้อม มมร56
22 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2556
23 แนะนำ มมร English Version
24 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
25 นักศึกษาต่างชาติ มมร.อส. จากสาธารณรัฐประชาชนลาว
26 ศิลปะสร้างสรรค์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
27 โครงการธรรมสัญจร 2555
28 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
29 การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
30 โครงการธุดงค์น้ำพอง ตอนที่ 1-2-3 จัดทำโดย นักศึกษา
31 วีดีโอ โครงการอบรมครูพระ งบประมาณ 2556
32 มมร วิทยาเขตอีสาน งานไหนขอนแก่น 2555
33 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย เวอร์ชั่นสรุป
34 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
35 ธรรมคีตา กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
36 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
37 ธรรมะจากเณรน้อย โรงเรียนสาธิต มมร
38 พิธีไหว้ครู ร้องเพลงประสานเสียง มมร.อส. 2555
39 ธุดงค์กรรมฐานระดับบัณฑิตศึกษา 2554
40 สรุปสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์ 2555
41 ยกพุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น 2555
42 สามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เดินธุดงค์ 2555
43 วีดีโอ ยกพระพุทธมณฑลขอนแก่น
44 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยสมเด็จพระเทพฯ
45 ธุดงค์ภาษาไทย 2555 มมร.อส.
46 วิสาขบูชา 2554
47 อุปสมบท ข้าราชการตำรวจ 2554
48 ลอยกระทง 2554
49 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรประจำปี 2554
50 มิวสิควีดีโอ ครูพระ มมร.อส ขับร้องโดยนักศึกษา
51 แนะนำ มมร.อส. เวอร์ชั่นเก่า
52 โปงลางอีสาน งานสัมมนาวิชาการ 2554 ตอนที่ 1
53 โปงลางอีสาน งานสัมมนาวิชาการ 2554 ตอนที่ 2
54 โปงลางอีสาน งานสัมมนาวิชาการ 2554 ตอนที่ 3
55 วีดีโอ พระทันตธาตุ มมร.อส. ตอนที่ 1
56 วีดีโอ พระทันตธาตุ มมร.อส. ตอนที่ 2
57 โปงลางอีสาน งานกฐินคุรุสภา
58 กิจกรรม ธุดงค์กรรมฐาน บรรพชิต 2553
59 ซ้อมมือ น้องรหัส 2554
60 โปงลาง มมร.อส.
61 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชิงแชมป์ ตอนที่ 3
62 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชิงแชมป์ ตอนที่ 2
63 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชิงแชมป์ ตอนที่ 1
64 อบรมครูพระสอนศีลธรรม 2555
65 The Usage of English in Daily Life
66 โครงการธุดงค์กรรมฐาน ภาคภาษาอังกฤษ
67 สัมมนาภาษาอังกฤษ 2555

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC