gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
Written by Administrator   
There are no translations available.

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี๒๕๕๔ ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท แก่บุคลากรสายอาจารย์สอนทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์
Read more...
 
ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
Written by Administrator   
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ อาจารย์วิทูล ทาชาและคณะทำงานอาคารสถานที่ ร่วมตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
Read more...
 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
Written by Administrator   
There are no translations available.


 เมื่อวันที่ 18-19-20-21 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่ ซึ่งมีวิทยากร ผู้ทรงความรู้มากมาย มาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการนีี้ ซึ่งโครงการนี้ มี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นแม่งานในการดำเนินการ โดยเน้นนักศึกษาภาคบรรพชิต มีนักศึกษาให้ความสนใจในโครงการนี้อย่างมาก
Read more...
 
บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
Written by Administrator   
There are no translations available.

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ โดย นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี พระอาจารย์ทวี อภโย เป็นแม่งานหลักในการดำเนินงาน
Read more...
 
โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
Written by Administrator   
There are no translations available.


 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ทางศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดดำเนินโครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ขึ้น ในการจัดอบรมครั้งนี้มีพระวิทยากรและวิทยากรพิเศษ ซึ่งนำโดย พระ ธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษา
Read more...
 
การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
Written by Administrator   
There are no translations available.


วันที่ 16 สิงหาคม 2554 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์โดยออกนิเทศตรวจเยี่ยมในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่่ อำเภอแก้งคร้อ เกษตรสมบูรณ์ และหนองบัวแดง

Read more...
 
พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
Written by Administrator   
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2554 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้ถวายสักการะแด่พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมมร ในโครงการอธิการบดีพบนักศึกษาและต้อนรับคณะคุณหญิงลมุลศรี โกศิน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Read more...
 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Written by Administrator   
There are no translations available.

 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในช่วงต้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา


Read more...
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
Written by Administrator   
There are no translations available.


ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 ชมรมวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหา'ลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่่ 7 สิงหาคม 2554 ซึ่งผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโ​ปงลาง รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ณ เวทีอาคารสมบัติ คุรุพันธุ์ นันทนาการ
Read more...
 
มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
Written by Administrator   
There are no translations available.

 
วันที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.  พันตำรวจโทภาคภูมิ พิสมัย อาจารย์สอนพิเศษ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และเป็นศิษย์เก่า มมร.อส. ป.โท รุ่นที่ 4 ได้มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้กับ นักศึกษา มมร.อส.  เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท 12 ทุนโดย ได้มอบถวายผ่านแด่ ท่านรองอธิการบดี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์


Read more...
 
« StartPrev201202203204205206NextEnd »

Page 205 of 206

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC