gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ตารางการขอใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน

ขอแจ้งผู้ขอใช้บริการห้องประชุม ของดใช้ห้องประชุม เนื่องจากดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารเป็นการเร่งด่วนในช่วงนี้

งดใช้บริการห้องประชุมในทุกวันอังคารและวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2556
หน่วยงานภายในที่ต้องการขอใช้ห้องประชุม โปรดแจ้งผู้รับผิดชอบด้วยทุกครั้ง
สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้ามืดมีการทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ วัดหินหมากเป้ง โดยการนำของพระอาจารย์บุญทวี สีตจิจโต เจ้าอาวาสวัด นำสวดมนต์และร่วมออกรับบิณฑบาตในเช้านี้ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้ามืดมีการทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ วัดหินหมากเป้ง โดยการนำของพระอาจารย์บุญทวี สีตจิจโต เจ้าอาวาสวัด นำสวดมนต์และร่วมออกรับบิณฑบาตในเช้านี้ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื้อวันที่ 20 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ, พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร, พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล, ผศ. และคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำคณะพระนักศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางมุ่งหน้าสู่วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้งให้การต้อนรับ
อ่านเพิ่มเติม...
 
วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ (บรรพชิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา (บรรพชิต) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ออกปฏิบัติกรรมฐาน นอกจากนี้ในวันแรกได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการฝึกทำจิตใจให้สงบในการปฏิบัติกรรมฐาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2557 งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ (บรรพชิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา (บรรพชิต) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วยพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่, วัดผาตากเสื้อ และวัดผานกกระบา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ในวันแรกได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ในช่วงบ่าย หลังจากที่นักศึกษาได้ปฐมนิเทศในช่วงเช้าแล้ว อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้บรรยายและสอนนักศึกษาประดิษฐ์สื่อ ที่จะใช้ประกอบในการสอนและการประยุกต์ใช้สื่อรูปแบบต่างๆ จากนั้น นักศึกษาและรองอธิการบดี ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน การออกปฏิบัติกรรมฐานและการจัดทำรายงานปฏิบัติศาสนกิจ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระครุปลัดสังวรณ์ กิตติสารโร และคณาจารย์บรรพชิต และฆราวาส ซึ่งกำหนดการ พระนักศึกษาจะพร้อมกันที่วัดป่าแสงอรุณ ในวันพรุ่งนี้ และจะออกเดินทางไปยัง วัดหินหมากเป้ง วัดผาตากเสื้อ วัดภูนกกระบา
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 161

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเชต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา