gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2559 (รอบสอบคัดเลือก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 23 พฤาภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบคัดเลือก และเข้าสอบสัมภาษณต่อ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส.ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี นำพาคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมปลูกหญ้าแฝกขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่มาร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันวิสาขบูชา ขอขอบคุณหมอดิน หมอหญ้าแฝกขอนแก่นและเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ที่มาเป็นวิทยากรสาธิตการปลูกหญ้าแฝก และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยม อ.อภิชิต เหมือยไธสง ที่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโก ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน  และพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก พร้อมทั้ง ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ เดินทางไปเยี่ยม อ.อภิชิต เหมือยไธสง ที่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู จากอุบัติเหตุลูกหลงทางรถยนต์ ซึ่งตอนนี้อาการใกล้ปกติแล้ว สามารถเดินและทำงานได้บ้างเล็กน้อย ยังคงมีการปวดบริเวณกระดูกชายโครง จากเข็มขัดนิรภัยอยู่บ้าง
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้เดินทางไปเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา  2559 ของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สำหรับจุดประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ล้างแผล พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. วันที่ 4 และการทำบุญของ น.ศ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เข้ารับการถวายการล้างแผลเป็นวันที่ 4 จากการอาพาธจากโรคฝี ณ ศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก พร้อมทั้งพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก หลังจากล้างแผลเสร็จก็เข้าพบปะอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และนักศึกษา ที่ได้นำน้ำปานะมาบริการกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากนั้นพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์การปกครอง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ซึ่งการสอบวัดผลครั้งนี้เป็นการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2558 เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน ร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยศูนย์บริการวิชาการอีสาน นำโดย พระครูธรรมาภิสมัย ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี ณ จุดเวทีธรรมบรรยาย เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม...
 
มุทิตาสักการะพระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ) ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระเทพพุทธมุนี ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน และพระครูธรรมาภิสมัย ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอีสาน ได้นำบุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาวงโปงลางอีสาน ช่วยงานและร่วมแสดงมุทิตาสักการะ 72 ปี พระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ) ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...
 
บุคลากร มมร.อส. เยี่ยมอาการอาพาธ รองอธิการบดี
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าเยี่ยมอาการอาพาธของพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.และเซ็นอนุมัติหนังสือลงนามต่างๆ  ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นอาการอาพาธจากฝี ในขณะที่พาพระนักศึกษาเข้าป่าเดินธุดงค์ วันนี้เป็นวันที่ 2 จากการรักษา เป็นการล้างแผล ซึ่งแพทย์กราบเรียนว่าจะต้องมาล้างแผลต่อเนื่องทุกวัน ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะสามารถล้างเองได้ ซึ่งอาการในภาพรวมตอนนี้ ดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงปวดอยู่ ขออนุโมทนา กับคณะแพทย์...
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยเป็นการจัดแข่งระดับภูมิภาค เพื่อส่งเข้าสู่การแข่งระดับประเทศ ได้แก่ การแข่งขันโต้วาที บรรยายธรรม การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและบรรยายธรรม โดยมีโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แม้จะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 173

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC