gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
เขียนโดย thongchai.   
 ในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill) และวิธีสอนภาษาอังกฤษ (ED 1085 Method of English Teaching) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่  3-4 ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุก เก่ง ดี และมีสุข ใน ศตวรรษที่ 21
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้พานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้ เตรียมสถานที่และความพร้อมในงาน อายุวัฒนะมงคล 87 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก วันมาฆบูชา ณ วัดป่าวิเวกธรรม
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
เมือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ  วันนี้เป็นวันที่สอง ในช่วงเช้า เป็นการทำวัตรเช้า และแห่ข้าวพันก้อน จากนั้นฟังเทศน์แหล่ทำนองอีสาน เรื่องมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ โดย พระอาจารย์ดวงจันทร์ ธมฺมโฆสโก และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ชมศิลปพื้นบ้านและพิธีสู่ขวัญข้าว
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ โดยมีพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร.เป็นแม่งาน ในช่วงเช้า ได้ทำพิธีเชิญพระอุปคุต ในช่วงบ่ายเป็นขบวนเผวดเทศมหาชาติ จากพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น เข้าสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมช้างมงคล 3 เชือก ในช่วงเย็นได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นำพานักศึกษา ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในทุกห้องที่มีการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ซึ่งสร้างความสนุกสนานและข้อคิดคติสอนใจให้กับเด็กๆ
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นำพานักศึกษา ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ตึกมะเร็งให้กับเด็กๆ ที่ป่วย ซึ่งสร้างความสนุกสนานและแง่คิดสอนใจ ให้กับเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดงานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา หลังจากกลับจากการแข่งขัน ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจ พร้อมทั้งมีการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย ระหว่างวิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตร้อยเอ็ด นัดกระชับมิตร จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ และคณาจารย์ ได้นำเหล่าทัพนักกีฬาสังกัด มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักศึกษาและบุคลาการ มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์ ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดและสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาร้อยเอ็ด ประธานเปิดงานโดย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
เขียนโดย Administrator   
 
 เมือวันที่่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในหลายประเภทกีฬาได้แก่ ฟุตบอล ตระกร้อ แบตมินตัน เปตอง วิ่ง  พาเหรด เชียร์ บาสเก็ตบอล เป็นต้น โดยมี นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน สาเกตุเกมส์ ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยก่อนออกเดินทาง พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พร้อมคณาจารย์ให้โอวาท นักกีฬาก่อนออกเดินทางเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน โดยเน้นเรื่อง นำใจนักกีฬาและมารยาทต่างๆ จากนั้นนักกีฬาถวายสักการะ พระพุทธสุเมโธ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และปู่เพลิง ก่อนออกเดินทาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 139

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา