gototopgototop
รุ่นพี่กลับมาสอนพิเศษ ให้กับรุ่นน้องๆ ช่วงปิดภาคการศึกษา พิมพ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ช่วงปิดเทอมปีนี้ พี่ๆ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  5 คนคือ (1)น.ส.ทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ์ (2) น.ส.อุทัยวรรณ โพธิ์สม (3) น.ส.ลัทธวรรณ วงษ์โพย (4) น.ส.สุภาภรณ์ ซุยยะทา (5)พิมพ์นิภา สุโพธิ์ ซึ่งจบไปเป็นครูในโรงเรียนต่างๆ ได้กลับมาสอนพิเศษ ให้กับรุ่นน้องๆ ช่วงปิดภาคการศึกษา ขออนุโมทนาทุกๆคน และถวายเพลพระอาจารย์ด้วย