gototopgototop
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 มมร.อส. ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ พิมพ์
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 มมร.อส. ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
1.ภาคปกติ บรรพชิตและคฤหัสถ์ (จันทร์-ศุกร์)
2.ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)