gototopgototop
ภารกิจตามหาสามเณร โดยรองอธิการบดี มมร.อส.ภาค3 พิมพ์
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานกับภารกิจ ตามหา ศาสนทายาท ผู้ที่ต้องการบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนที่ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้ายจ.เลย ผู้เป็นเด็กชายที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อหรือต้องการบวชเป็นสามเณรเพื่อที่จะศึกษาต่อฟรี!!! จนถึงปริญญาเอก และเปรียญธรรมขั้นสูงสุด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวติดต่อท่านมา แล้วจะตามไปรับถึงบ้าน สาธุบุญกับผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา ด้วยการหาพุทธทายาท  ภารกิจครั้งที่3