gototopgototop
คณะสงฆ์ธรรมยุติขอนแก่นและมมร.อส.ช่วยภัยน้ำท่วม พิมพ์
คณะสงฆ์ธรรมยุติจังหวัดขอนแก่นนำโดย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 และดารานักร้องโดย เวียง นฤมล แกรมมี่โกลล์ กลอยใจ กลิ่นบุปผา ข้าวสารแลนด์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านป่าม่วง
 ต.โคกสำราญอ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยทางมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
 วิทยาเขตอีสาน ได้ประชาสัมพันธ์ ร่วมรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ปัจจัยเพื่อทำถุงยังชีพและได้ส่งมอบผู้ประสบภัยใน
วันที่10ตุลาคม2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มอบหมายให้พระครูธรรมาภิสมัย,ผศ.ดร.
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ,ผศ.ดร.ผอ.วิทยาลัยศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเดินทางไปมอบในครั้งนี้กว่า300ชุด และได้รับความร่วมมือจาก พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ (พระอาจารย์สิงห์โต)วัดมณีโคตรจ.หนองคายสบทบถุงยังชีพอีกด้วย