gototopgototop
ตรวจสอบการได้รับวัคซีน โควิด-19 มมร.อส. พิมพ์
 
 
 
 ระบบจะให้กรอกอีเมล์ในตอนแรก เนื่องจากต้องมีการอัพโหลดข้อมูล หลักฐานการได้รับวัคซีน เช่น รูปภาพ รูปถ่าย

<< คลิก เพื่อให้ข้อมูล >>


 

 

 

ผลการสรุปการได้รับวัคซีน update ทุก 15 นาทีไม่ต้องกรอกซ้ำหากชื่อยังไม่ปรากฏ