gototopgototop
บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร พิมพ์

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 เป็นวันรับประทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้ารับประทานปริญญาบัตร ร่วมจัดงาน พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นน้อง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ โดยการรับประทานปริญญาบัตร แบ่งเป็น 2 วันคือ วันแรก จะเป็นการซ้อมรับ ณ สถานที่จริง และ วันที่สองจะเป็นวันรับจริง ทางมหาวิทยาลัยของแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน