gototopgototop
แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ พิมพ์
เขตพื้นที่

 อาคารใช้ 2 ห้องประชุม

อาคารชั้น 1 อาคารประชุม