gototopgototop
โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป พิมพ์
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โปงลางอีสานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำทีมโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พร้อมคณะนักแสดงโปงลางอีสานไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ไหว้พระ ที่จังหวัดนครปฐม ทีมงานนักแสดง โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย หลังจากแสดงเสร็จได้แวะมากราบองค์พระปฐมเจดีย์ ก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง และ ประชาสัมพันธ์มหาลัยสืบไป