gototopgototop
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1) พิมพ์
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษาไปร่วมงานวิชาการ ณ นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นำทีมโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พร้อมคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน    โดย สมาชิกชมราวาทศิลป์ มมร.อสได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1) และได้รับรางวัล อีกมาก..