gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และคณะเดินทางร่วมงาน "โครงการสถานศึกษาสีขาวจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด เครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556" โดยมี สพป.เขต 1-5 สพม.เขต 25 และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้มีฝ่ายดำเนินการคือ สพป.เขต 1 โดย ท่าน ผอ.สายัณห์ ผาน้อย ดำเนินการ ด้านมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน มีท่านพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ นายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี และคณาจารย์นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.