gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น พิมพ์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดคุ้มพระธาตุศิโรดมขอนแก่น ในงานไหมนานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2556 เป็นความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในงานมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในงานและนางเกศินี สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานด้วย นอกจากนี้ในช่วงกลางคืน นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ตัวแทนรองอธิการบดีขึ้นรับรางวัลสถาบันสนับสนุนจัดงานไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่นขึ้น พร้อมกับนำนักศึกษาวงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ขึ้นแสดงบนเวทีกลางด้วย