gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น. พิมพ์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ศพของ นายหาร บึงสพาน หรือ พี่หาร ได้ถูกนำกลับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณาจารย์ มมร.อส. นับสืบชีวิต ร่วมเดินทางไปรับศพ และมาถึงวัดศรีจันทร์เวลาประมาณ 23.00 น. โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผุู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่ออกเดินทางมารับศพ ซึ่งในวันแรกมีเพียงพิธีรดน้ำ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ บุคลากร ญาติสนิท มิตรสหาย สามารถเดินทางมารดน้ำศพได้ตลอดวัน นับเป็นการสูญเสีย ครั้งยิ่งใหญ่ อีกครั้งหนึ่งของ มมร.อส.


 
นายหาร บึงสพาน จบการศึกษา ศน.บ., ศน.ม.(การบริหารการศึกษา): และเป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน ครูสอนโปงลาง "หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย" พี่หาร บึงสพาน นั้นเป็นที่รักของทุกๆคน เนื่องจากเป็นคนอัธยาศัยดี ไม่ถือเนื้อถือตัว เป็นคนขยัน หนักเอาเบาสู้ ด้วยความที่มีร่างกายกำยำ แต่นิสัยเรียบร้อยนั้น ทำให้พวกเรามักแซว พี่หารของเราอยู่เสมอๆว่า โซฟาตัวเดียวยกตั้ง 6 คน เห็นพี่หารยกคนเดียวได้เสย ซึ่งเจ้าตัวก็มักจะหัวเราะชอบใจเสมอ หาร บึงสพาน จะเป็นคนในครอบครัว มมร.อส. ตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ด้วยรักและอาลัย
 

 
 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC