gototopgototop
นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2) พิมพ์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ, ดร.สิทธิพร เกษจ้อย, ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์, นายชนาทิป ศรีโท, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนายจักราวุธ แซ่แต้ อาจารย์ผู้ร่วมเดินทาง ได้นำนักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 (ในรายวิชาภาษาไทย) มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2557 ระว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และโรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ตามกำหนดการให้นักศึกษาได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศ และทัศนศึกษาภาพเขียนโบราณของธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม และได้เดินทางไปโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับคณะศึกษานอกสถานที่ และได้บรรยายพิเศษในเรื่อง "การจัดการศึกษาสงเคราะห์" และศึกษาด้านการตัดการศึกษา นอกจากนี้ระหว่างทางได้เข้าชมวัดถ่ำคูหาสวรรค์ ของหลวงปู่คำคนิง จุลมนี และวัดดอนธาตุ ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ด้วย