gototopgototop
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง พิมพ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง โดยในปีนี้ ได้จัดสอบ 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก อาคารสำนักงานวิทยาเขต พร้อมด้วยคณะกรรมการ กำกับห้องสอบดูแลอย่างเคร่งครัด