gototopgototop
ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง) พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน ได้เลื่อน สมณศักดิ์เป็น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เป็นเจ้าอาวาส โดยหลังจากที่รับตราตั้งและพัดยศ ที่จังหวัดหนองคายแล้ว คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมทั้งคณะแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง