gototopgototop
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา พิมพ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 นำโดยนายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และคณะกรรมการ ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตได้นิมนต์พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานได้นำคณะพระอาจารย์สวดชยันโต เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ได้รับมอบเครื่องราชและกล่าวสัมโมทนียกถาในครั้งนี้

 

 

นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายวิบูลย์ โพธิลุชา กล่าวรายงาน

พระคณาจารย์วิทยาเขตอีสาน สวดชยนฺโต

นายสายัณห์ ผาน้อย กล่าวแสดงความยินดี กับข้าราชการทุกท่าน ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกท่าน

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป. เขต1 ขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี กับข้าราชการทุกท่าน ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกท่าน 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวสัมโมทนียกถา