gototopgototop
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ พิมพ์

ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 ชมรมวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหา'ลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่่ 7 สิงหาคม 2554 ซึ่งผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโ​ปงลาง รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ณ เวทีอาคารสมบัติ คุรุพันธุ์ นันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้

 


 

-รางวัลชนะเลิศ วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วงโปงลางหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ. ขอนแก่น

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

-รางวัลชมเชย 4 รางวัล วงแคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม วงโปงลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ​รนารี จ.นครราชสีมา วงตักสิลานคร จ.มหาสารคาม วงโปงลางไม้บรรเลง ชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

-รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

-รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

-รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม วงตักสิลานคร จ.มหาสารคาม

-รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม วงโปงลางหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ. ขอนแก่น

-รางวัลนางไหยอดเยี่ยม วงโปงลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ​รนารี จ.นครราชสีมา -รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

-รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่​นอีสานยอดเยี่ยม วงตักสิลานคร จ.มหาสารคาม ประมวลภาพบรรยากาศการประกวด

 

 

 
 
 

 

 ประมาลภาพประกวด

 

 

คณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติร่วมรับชมและร่วมเชียร์อย่างมากมาย

วินาทีประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของ ชมรมโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหา'ลัย

 

(ครูต๋อม) นายก้องพิพัฒน์ กองคำ ผู้ฝึกสอนท่ารำและเครื่องแต่งกายการประกวดครั้งนี้

ครูตู่ ผู้ช่วยด้านแต่งหน้าทำผมและอุปกรณ์การแสดง

ครูตี๋ ผู้ช่วยด้านแต่งหน้าอีกคน

ทีมงานเเบื้องหลังการประกวด

สุดท้าย ครูติ๊ก (ธนเดช ธีรเลิศนาม) ผู้ฝึกสอนดนตรีและผู้นำพาโปงลางอีสานสู่เวทีระดับประเทศ

 

ผู้เขียนข่าว : นายหาร บึงสพาน ผู้ช่วยงานฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ