gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2351 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2352 การทำบุญวิถีพุทธ
2353 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2354 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2355 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2356 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2357 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2358 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2359 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2360 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2361 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2362 ตรวจรับรถตู้
2363 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2364 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2365 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2366 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2367 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2368 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2369 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2370 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2371 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2372 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2373 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2374 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2375 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2376 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2377 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2378 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2379 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2380 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2381 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2382 โครงการผลิตสื่อ มมร.อส. 2554
2383 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2384 งานกีฬาสี 2554
2385 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2386 ปฏิบัติธรรมใน รายวิชาการฝึกกรรมฐานแบบง่ายๆ
2387 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2388 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2389 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2390 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2391 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2392 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2393 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2394 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2395 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2396 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2397 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2398 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2399 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2400 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
 
เริ่มแรกย้อนกลับ414243444546474849ถัดไปสุดท้าย
หน้า 48 จาก 49

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC