gototopgototop
ฌาปนกิจศพพ่อทองอินทร์ แฝงสีพล พิมพ์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมเดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อทองอินทร์ แฝงสีพล ซึ่งเป็นคุณพ่อของอาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ วัดป่าบ้านหมี่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจไว้ ณ ที่นี้


;