gototopgototop
"การแข่งขันสวดมนต์หมู่บาลีแปลภาษาอังกฤษ" และ “ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ” สำหรับสามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 พิมพ์
 

ดาวน์โหลดประกาศ

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์
2. แบบตอบรับ/ใบสมัคร บรรพชิตalt
3. แบบตอบรับ/ใบสมัคร คฤหัสถ์ alt
 
alt

บทที่ใช้แข่งขัน

1.บทบูชาพระรัตนตรัย ดาวน์โหลด/ฟัง

2.บทไตรสรณคมน์ ดาวน์โหลด/ฟัง

3.บทยถาฯ ดาวน์โหลด/ฟัง

4.บทสัพพีฯ  ดาวน์โหลด/ฟัง

 

 

 
 


 

บทที่ใช้แข่งขัน บทสวดภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ