gototopgototop
ปรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2559 พิมพ์
 

 
ปรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2559
 
หมายเหตุ
 
นักศึกษาใหม่สวมชุดนักศึกษา อบรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ตามห้องที่ได้แจ้งไว้ เริ่มเวลา 08.30 น.