gototopgototop
งานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559 พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานวันก่อตั้ง มมร.อส. โดยในช่วงเช้าเป็นการตักบาตรเช้าของบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - เอก จากนั้นนักศึกษาตั้งขบวนผ้าป่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย และทำพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา และเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กีฬาสีสัมพันธ์ จากทั้ง 4 สี จากนั้นพักรับประทานอาหาร ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมหรีดโจ๊ก และรับรางวัล นักศึกษาร่วมกันจัดเก็บสถานที่