gototopgototop
ประกาศหยุดการเรียนการสอนในบางรายวิชา วันที่ 11 กันยายน 2560 พิมพ์
 

 
ประกาศหยุดการเรียนการสอนในบางรายวิชา วันที่ 11 กันยายน 2560
 

ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนบางรายวิชา ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ในบางรายวิชา ยกเว้นรายวิชา อาจารย์พิเศษ ได้แก่ การวางแผนชีวิต รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พตท.ชำนิ คนไว