gototopgototop
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษารับสมัครนักศึกษา 2561 พิมพ์
เมื่้อวันที่ 10 มกราคม 2561 พระครูปลัดธรรมภิสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกแนะแนวเกี่ยวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาตามสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นอย่างดี การแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยพระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ วิ. เจ้าอาวาสวัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และพระนักศึกษาและนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมด้วย