gototopgototop
โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก พิมพ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง รายวิชา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง บรรยายโดย อ.ชนาธิป ศรีโท ได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก หลังเลิกเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก อำนวยการโดยพระครูวิธรวรชัด ปยุตฺโต ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสานเป็นที่ปรึกษาโครงการ ขออนุโมทนาบุญกุศลกับนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้