gototopgototop
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) รอบที่ 3 พิมพ์
 
 
สมัครสอบคัดเลือก ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) รอบที่ 3
 

ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก รอบที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฏาคม 2561  

 **ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก(ต่างชาติ) รอบที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฏาคม 2561 

 
2.1 คลิกเพื่อสมัครภาคปกติออนไลน์alt
2.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครภาคปกติ
2.3 เอกสาร เรื่อง การประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ+
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก 3  alt

 

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผาน การสอบคัดเลือก ภาคปกติรอบ 3

alt

 
alt