gototopgototop
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พิมพ์
alt
 
 ข่าวดี ๆ การประชุมสัมมนา ...
** โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2561 (6 ประเทศ) ซึ่งจัดขึ้นในช่วง 27-30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีบทความสรุปสาระลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขออนุโมทนาเจ้าของบทความและหนังสือพิมพ์ที่เห็นความสำคัญ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 
 
https://www.dailynews.co.th/article/669907