gototopgototop
กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562 พิมพ์
กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท
 
 1. ประกาศรับสมัคนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
 ...................
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพุทธศาสนาปรัชญารอบแรก