gototopgototop
มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พิมพ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.  พันตำรวจโทภาคภูมิ พิสมัย อาจารย์สอนพิเศษ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และเป็นศิษย์เก่า มมร.อส. ป.โท รุ่นที่ 4 ได้มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้กับ นักศึกษา มมร.อส.  เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท 12 ทุนโดย ได้มอบถวายผ่านแด่ ท่านรองอธิการบดี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์

 เพื่อมอบให้ฝ่ายจัดการศึกษาดำเนินการต่อไปมอบในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นวันกิจกรรมวันแม่ มมร.อส.และเป็นวันถวายสักการะอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ด้วย