gototopgototop
โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ พิมพ์

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณาจารย์ มมร ทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนามหามกุฏวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี๒๕๕๔ ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท แก่บุคลากรสายอาจารย์สอนทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประทานให้โอวาทการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี  ๒๕๕๔

อ่านต่อ