gototopgototop
โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4 พิมพ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.00-21.00 น. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมด้วยพระอาจารย์นพพร วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงเดินทางไปอบรมโครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4 โดยมีตำรวจจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน ร่วมฟังจำนวน 400 คน มี พ.ต.อ.ธวัช ไชยโย รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 ดูแลถวายการต้อนรับ โดยการอบรมตำรวจมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ทางตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้นิมนต์พระอาจารย์จาก มมร.วิทยาเขตอีสานอบรมจนจบสิ้นโครงการฯ นอกจากการฟังบรรยายธรรมะแล้ว ยังมีการฝึกจิตภาวนาอีกด้วย