gototopgototop
แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ พิมพ์
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยอาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ, นายวิไล ไชยทางและนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เป็นตัวแทน ได้เดินทางส่งและแสดงความยินดีกับท่านบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลเยาวชนฯจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับตำแหน่งในศาลเยาวชนฯจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเช้าได้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มาร่วมส่งตัวและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษกว่าที่เจอกันมาตลอดให้กับคณะศาลฯจังหัดขอนแก่น นำโดยท่านบุญธรรม วิเศษลา และะทีมรวมดาว มมร.วิทยาเขตอีสาน ประกอบด้วย มมร. ที่ดิน. และโนนชัย ในช่วงเย็นได้มีการจัดเลื้ยงกินข้าว (ข้าวปุ้นน้ำยา) หลังจากการแข่งขันกีฬาเสร็จ จัดเลี้ยงโดย คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน