gototopgototop
ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร พิมพ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปถวายน้ำ จำนวน 1 คันรถและเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์ ณ วัดถ้ำน้ำรินทร์ วัดห้วยสายบาตร วัดเทพวรคุณ บ้านนามูล-ดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น หลังจากการเดินธุงค์มาจากวัดต่างๆในที่กำหนดให้ โดยมีพระมหาประสงค์ กิตติยาโณและพระอาจารย์ประสงค์ ภูริญาณเมธี ดร, พระอาจารย์ควบคุมดูแลสามเณร ได้มาต้อนรับพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดถ้ำน้ำรินทร์ด้วย นอกจากนี้ในช่วงบ่ายพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้นำสามเณรใหม่พร้อมสามเณรพี่เลี้ยง เดินทางได้เตรียมจัดสถานที่ ณ วัดป่ารัตนมงคล เพื่อต้อนรับพระนักศึกษาที่ไปปฏิบัติเดินธุดงค์กรรมฐาน ณ จังหวัดหนองคายและอุดรธานี