gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ข่าวทั้งหมด มมร.วิทยาเขตอีสาน
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2301 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
2302 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2303 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2304 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2305 รวมตารางสอน 2/2554
2306 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2307 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2308 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2309 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2310 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2311 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2312 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2313 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2314 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2315 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2316 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2317 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2318 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2319 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2320 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2321 จุลินทรีย์บอล
2322 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2323 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2324 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2325 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2326 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2327 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2328 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2329 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2330 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2331 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2332 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2333 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2334 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2335 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2336 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2337 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2338 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2339 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2340 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2341 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2342 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2343 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2344 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2345 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2346 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2347 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2348 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2349 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2350 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2351 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2352 การทำบุญวิถีพุทธ
2353 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2354 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2355 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2356 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2357 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2358 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2359 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2360 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2361 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2362 ตรวจรับรถตู้
2363 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2364 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2365 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2366 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2367 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2368 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2369 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2370 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2371 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2372 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2373 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2374 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2375 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2376 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2377 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2378 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2379 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2380 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2381 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2382 โครงการผลิตสื่อ มมร.อส. 2554
2383 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2384 งานกีฬาสี 2554
2385 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2386 ปฏิบัติธรรมใน รายวิชาการฝึกกรรมฐานแบบง่ายๆ
2387 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2388 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2389 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2390 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2391 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2392 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2393 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2394 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2395 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2396 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2397 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2398 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2399 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2400 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
 
เริ่มแรกย้อนกลับ2122232425ถัดไปสุดท้าย
หน้า 24 จาก 25

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC