gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ข่าวทั้งหมด มมร.วิทยาเขตอีสาน
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2301 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2302 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
2303 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
2304 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
2305 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
2306 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
2307 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
2308 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
2309 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
2310 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
2311 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
2312 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
2313 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
2314 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
2315 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
2316 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
2317 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
2318 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
2319 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
2320 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
2321 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
2322 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
2323 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
2324 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
2325 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
2326 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
2327 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
2328 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
2329 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
2330 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
2331 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
2332 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
2333 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
2334 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
2335 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2336 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
2337 ค่ายวิชาภาษาไทย
2338 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
2339 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
2340 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
2341 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
2342 Course อบรม มมร.อส.
2343 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2344 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
2345 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
2346 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
2347 สอบธรรมศึกษา 2554
2348 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
2349 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
2350 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2351 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
2352 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2353 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
2354 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
2355 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
2356 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
2357 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
2358 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
2359 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
2360 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
2361 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
2362 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2363 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2364 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2365 รวมตารางสอน 2/2554
2366 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2367 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2368 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2369 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2370 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2371 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2372 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2373 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2374 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2375 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2376 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2377 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2378 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2379 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2380 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2381 จุลินทรีย์บอล
2382 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2383 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2384 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2385 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2386 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2387 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2388 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2389 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2390 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2391 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2392 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2393 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2394 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2395 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2396 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2397 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2398 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2399 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2400 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
 
เริ่มแรกย้อนกลับ2122232425ถัดไปสุดท้าย
หน้า 24 จาก 25

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC