gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ข่าวทั้งหมด มมร.วิทยาเขตอีสาน
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2401 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2402 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2403 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2404 รวมตารางสอน 2/2554
2405 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2406 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2407 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2408 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2409 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2410 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2411 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2412 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2413 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2414 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2415 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2416 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2417 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2418 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2419 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2420 จุลินทรีย์บอล
2421 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2422 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2423 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2424 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2425 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2426 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2427 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2428 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2429 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2430 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2431 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2432 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2433 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2434 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2435 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2436 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2437 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2438 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2439 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2440 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2441 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2442 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2443 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2444 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2445 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2446 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2447 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2448 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2449 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2450 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2451 การทำบุญวิถีพุทธ
2452 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2453 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2454 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2455 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2456 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2457 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2458 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2459 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2460 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2461 ตรวจรับรถตู้
2462 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2463 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2464 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2465 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2466 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2467 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2468 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2469 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2470 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2471 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2472 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2473 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2474 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2475 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2476 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2477 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2478 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2479 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2480 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2481 โครงการผลิตสื่อ มมร.อส. 2554
2482 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2483 งานกีฬาสี 2554
2484 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2485 ปฏิบัติธรรมใน รายวิชาการฝึกกรรมฐานแบบง่ายๆ
2486 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2487 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2488 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2489 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2490 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2491 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2492 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2493 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2494 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2495 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2496 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2497 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2498 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2499 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2500 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
 
เริ่มแรกย้อนกลับ212223242526ถัดไปสุดท้าย
หน้า 25 จาก 26

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC