gototopgototop
โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน 2564 พิมพ์
มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูธรรมาภิสมัย,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระคณาจารย์ อาจารย์และนักศึกษาชั้นปี1ทุกสาขาวิชาที่มีจิตอาสากว่า50รูปคน ร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ประจำปี2564 โดยในครั้งที่ได้ลงพื้นที่ที่วัดป่านาล้อม และวัดป่าวังหว้าอริยทรัพย์ อำเภอพระยืนจ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน2564 ซึ่งได้แบ่งนักศึกษาช่วยพัฒนาวัดทั้งสองแห่ง และได้ร่วมกันพัฒนาวัดพร้อมซ่องแซมกุฏิที่พักสงฆ์ทั้งสองแห่งร่วมกับทางวัด ทำกิจกรรมทำวัตรปฏิบัติตามกิจวัตรของทางวัดด้วย