gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย




ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป















งดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 23 ตุลาคม 2554  พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน และพระนักศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น และพระนักศึกษาวิทยาเขต ม.ว.ก. อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ได้นำสามเณรวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมในช่วงปิดภาคการศึกษา จำนวนประมาณ 25 รูป ซึ่งสามเณรเหล่านี้เป็นสามเณรที่สอบนักธรรมชั้นตรีเสร็จสิ้นแล้ว
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 22 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา “คุรุสภา” ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของมาตรฐานการศึกษาของครูไทย ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น มีพระเดชพระคุณพระราชพุทธมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.7, M.A.) เป็นเจ้าอาวาส
อ่านเพิ่มเติม...
 
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร (และที่ปรึกษา มมร) ได้เดินทางเข้าเยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และได้ไปเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่อง “ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2555-2565) THE TENDENCY OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY IN THE NEXT DECADE (2012-2022)”
อ่านเพิ่มเติม...
 
อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้แก่ พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์อรวรรณ พะมณี ส่งนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปี 4 ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้าหนาว เพื่อฝึกประสบการณ์การเรียนรู้
อ่านเพิ่มเติม...
 
ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ มอบหมายหน้าที่ ให้กับ พระมหาวิรุธ วิโรจโน และ พระมหา ดร. ภัทรชัย ถาวรพนฺโธ นำนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทำความสะอาด กวาดใบไม้ เก็บเศษขยะ บริเวณ สวนป่าวัดศรีจันทร์  เพื่อเตรียมพร้อมกับงานกฐินพระราชทานจากคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็นวันแรกของการประชุมก่อนออกเดินทาง ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมเตรียมการ ไ้ด้แก่ พระสมบุรณ์ อุตฺตโม พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์อรวรรณ พะมณี อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ในช่วงเช้า 
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ช่วยน้ำท่วมที่วัดท่าประทาย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระอาจารย์พระมหาวีศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระทวี อภโย อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ไปถวายเจ้าอาวาสวัดท่าประทาย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแ่ก่น ธ. เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และ นักศึกษา มมร.อส. ร่วมกับลนิธิวัดป่าแสงอรุณและคณะสงฆ์ภาค 9
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 17 ตุลาคม 2554   พันตำรวจเอกคัชชา  ธาตุศาสตร์  รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น    ได้มอบน้ำดื่มให้กับพระมหาสมัยผาสุโก เพื่อไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่บ้านดงพอง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นอกจากนี้ยังได้ ร่วมทำบุญกฐินกับศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญเพื่อเสริมสร้างบารมี และเป็นการทำบุญ เหมือนกับคำกล่าวที่บอก
อ่านเพิ่มเติม...
 
การทำบุญวิถีพุทธ
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 พระมหาสมัย ผาสุโก และพระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ ได้นำนักศึกษาพิเศษ ทำบุญวิถีพุทธ ในรายวิชาไทยศึกษา และให้นักศึกษาทุกคนสวมชุดผ้าไหม อันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนอีสาน มาร่วมงาน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน  
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ201202203204205206207ถัดไปสุดท้าย

หน้า 201 จาก 207

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC