gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแห่งชาติ โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวัน ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ด้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ งานบริเวณลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า โดยเกียรติบัตรได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่่านมา
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปี1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ อาคารต่างๆ โดยมีกรรมการควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จัดทำขบวนแห่เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยขบวนต่างๆมากมาย นอกจากนี้ ยังมีขบวนของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่นอีกมากมายด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จัดทำขบวนแห่เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยขบวนต่างๆมากมาย นอกจากนี้ ยังมีขบวนของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่นอีกมากมายด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน ฝ่ายทะเบียนและวัดผล นำโดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้ออกเดินทางเยี่ยมค่าย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนจังหวัดต่างๆ โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงเรียนบ้านซำม่วง บ้านซำม่วง ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อสอนและพานักเรียนทำกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนและหมู่บ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูทงาน ณ ลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ซึ่งในงานครั้งนี้มีหน่วยงานต่างเข้าร่วมจัดงานอย่างมาก 
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 1 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ผู้ดูแลในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 168

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC