gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 ในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 ในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน, พระครูวินัยธรเชาวพิธ สุธีโร ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ติดตั้ง 4 มุมเมืองในจังหวัดขอนแก่น 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยศาสตร์อีกสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุมการสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 โดยมี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ควบคุมการสอบ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนารายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยในช่วงเช้าพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้บรรยายเรื่องการจัดการศึกษา มมร.อส จากนั้น รุ่นพี่ และคณะประธานนักศึกษาใหม่ นายธีรบุตร ลุสีดา ได้นำพานักศึกษาใหม่โควตา ทำกิจกรรมสันทนาการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 1 และคณะถวายผ้าป่าการศึกษา
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะ ได้ถวายผ้าป่าการศึกษา เป็นจำนวน 32580.50 บาท โดยมีพระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม พระอาจารย์ทวี อภโย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ พระมหาชัชวาล ฐิตคุโณ พระอาจารย์ ธงชัย กตชโย เป็นผู้รับถวาย ณ หอไตร อาคารหอสมุดใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน เป็นวันที่สอง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโก และห้อง 234 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโก และห้อง 234 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏับัติการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาท พร้อมทั้งมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาขึ้นพบปะนักศึกษา พร้อมทั้งมีรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 179

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC