gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำโดยอาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร หัวหน้าสาขาวิชา, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์ประจำสาขาวิชา และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ติดตาม ได้ออกติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงานของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษด้วยกันใน วันนี้ 3 โรงเรียนด้วยกัน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองคู อำเภอเมืองขอนแก่น, โรงเรียนบ้านศรีสุข อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม และโรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย อ.วรเทพ เวียงแก อ.วิทูล ทาชา อ.ธนกร ชูสุขเสริม และนายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี นายทวีศรีปรีชาญาณ พันแก้ว นายช่างโยธา 7 ว. อบจ.ขอนแก่น พร้อมคณะผู้รับเหมา ได้สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
 
ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ความคืบหน้าของงานก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการวิชาการและโรงอาหาร มีความก้าวหน้าของงานอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย  ซึ่งเจ้าหน้าที่ก่อสร้างได้เร่งมือและควบคุมงานได้อย่างดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ดำเนินจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้นำพุทธศาสนิกชน บ้านคำไชยวาน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้บริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  57 จำนวน 30 กระสอบ ขออนุโมทนาบุญ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557(กลุ่มวัดคำเม็ก) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา ภาษาไทย ของ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดคำเม็กวนาราม บ้านดงเย็น ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยนักศึกษาที่ไปบำเพ็ญประโยชน์ นี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การนั่งสมาธิ สวดมนต์ การกวาดลาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2557 ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดงดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง ตั้งแต่  7-9 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ประสานงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ มมร.วิทยาเขตอีสาน และนายธวัชชัย อ้อกอง นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 ได้รับเชิญจากนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดงานฟุตบอลประเพณี 3 สิงห์อีสาน ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ประจำปีการศึกษา 2/2556 โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นการเปิดเรียนบล๊อกหลัง ของนักศึกษาภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2/2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นายอภิชิต เหมือยไธสง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นำนักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 7 กุมสภาพันธ์ 2557 ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน  ศิลปวัฒนธรรมที่ไม่เคยจางหายจากสายเลือดคนอีสาน หมอลำอ้อมใจ หมอลำแพรไหม และหมอลำจ่อมแจ่ม ช่วยงานบุญเผวด ณ  บ้านหนองหิน ขอนแก่น 
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 141

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา