gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายจักราวุธ แซ่แต้ และชมรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติและคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิตและคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ทำความดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและสังคม การทำความดีตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว
อ่านเพิ่มเติม...
 
มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการประธานกิจกรรมนักศึกษา ได้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น และร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
อ่านเพิ่มเติม...
 
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 วันที่ 13 กันยายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเดินรณรงค์อย่างมากมาย
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ และนายจักราวุธ แซ่แต้ ได้นำตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมงานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง และร่วมจัดบูธสถาบันส่งเสริมความดี ณ โรงเรียนเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น ตัวแทนจากสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว, มหาวิทยาลันแห่งชาติลาว (สปป.ลาว) ตัวแทนจากประเทศกัมพูชา และประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นวันที่สาม ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะกรรมการ ได้เข้าตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ซึ่งการประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

มื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ ได้นำคณะกรรมการนักศึกษา เข้าร่วมงานวันเปิดโลกกิจกรรม และโครงการ Alcohol Is Not The Answer “ตอน ดื่มนม-ชมบอล” ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย ทีมชาติไทย VS ทีมชาติอิรัก ณ ลานกิจกรรม อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เป็นวันที่สองของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะกรรมการ ได้เข้าตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา ซึ่งวันนี้เป็นการสรุปผลของการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะกรรมการ ได้เข้าตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร ในสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาเอก
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นซึ่งมี  นางสาวมะลิ เทศนะ และนางสาวมญุรี มาตย์นอก ป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นบรรยากาศการเรียนการสอน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 192

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC