gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ นักศึกษา นางสาวนิตยา ชัยภูมิ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย รศ.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก โดยมีอาจาย์พิเศษจาก Washington State University, U.S.A. 2 ท่านคือ Professor Emeritus Dr. Merrill M. Oaks และ Professor Dr. Muriel K. Oaks ได้ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม...
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 งานกิจการนักศึกษา ภาคพิเศษ ปริญญาตรี โท เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยอาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะกรรมการ ได้จัดงานกีฬาสี ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 งานกิจการนักศึกษา ภาคพิเศษ ปริญญาตรี โท เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยอาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะกรรมการ ได้จัดงานกีฬาสี ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย พระธชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย   ออกนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5  ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับการตอนรับและความสนใจจากเด็กๆๆ..เป็นอย่างดีในการออกนิเทศ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ตัวแทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันนออก ภาค 8-9 ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย และแสดงมุทิตาจิต แด่พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน ได้เลื่อน สมณศักดิ์เป็น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เป็นเจ้าอาวาส โดยหลังจากที่รับตราตั้งและพัดยศ ที่จังหวัดหนองคายแล้ว คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมทั้งคณะแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. และนายเอกชาตรี สุขเสน ได้นำบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อ.สุพรรณ ก้อนคำ และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน   อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งวิทยากร ได้แก่ นายกิตติพงษ์  ทองสมบัติ นักข่าวสำนักพิมพ์ bangkok post และ post today ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย มาให้ความรู้
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
เขียนโดย พระธงัย กตชโย   

เมือวันที่ 11 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และพระคณาจารย์งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต ได้นำพระนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 วิทยาเขตอีสานและศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรม
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 172

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC