gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการ อาจารย์สัจจารักษ์ ปาลโก อาจารย์ยูเกศ ศากยะ พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 - 2 ได้จัดโครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและสอดแทรกธรรมะให้แก่เยาวชน โดยในช่วงเช้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำนาคสามเณร เข้าบรรพชา ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เป็นประธาน พร้อมทั้งพระเถรานุเถระต่างๆ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2556 เป็นวันที่สาม ให้กับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยแต่ละห้องสอบมีคณะกรรมการดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมมีทั้งผู้บริหารระดับสูงเข้าตรวจความเรียบร้อยเป็นระยะ ซึ่งนักศึกษาจะเข้าสอบอีกครั้งในวันที่  31 มีนาคม 2557 ตามตารางจากฝ่ายจัดการศึกษา สำหรับบางสาขาวิชา
อ่านเพิ่มเติม...
 
เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา18.00 น. พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เมตตานุเคราะห์เป็นประธานพิธี โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เทศน์สอนนาคแทนหลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557 มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น โดยในพิธีเป็นการปลงผมนาค และขบวนแห่เมืองขอนแก่น พร้อมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมช่วยงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2556 เป็นวันที่สอง ให้กับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยแต่ละห้องสอบมีคณะกรรมการดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมมีทั้งผู้บริหารระดับสูงเข้าตรวจความเรียบร้อยเป็นระยะ ซึ่งนักศึกษาจะเข้าสอบอีกครั้งในวันที่ 28 และ 31 มีนาคม 2557 ตามตารางจากฝ่ายจัดการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, และคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน  ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ขึ้นใน เดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ โดยที่ มีท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และ กล่าวต้อนรับคณะ

อ่านเพิ่มเติม...
 
สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย"พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. ผอ.โรงเรียนสาธิต มมร (รองอธิการบดี มมร.อส.), พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรม พร้อมคณาจารย์ส่วนหนึ่ง นำสามเณร ม.4-5 ร.ร.สาธิต มมร จำนวน 15 รูป โดยสามเณรทั้งหมดเป็นสามเณรเปรียญ ป.ธ.3-4 ไปถวายตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติกรรมฐาน กับหลวงพ่อพิมพา วัดดงคล้อ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อ วันที่ 18-23 มีนาคม 2557 คณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ไปร่วมปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระทวี  อภโย พระธงชัย  กตชโย และเจ้าหน้าที่ มมร.อส ได้  ออก เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ปีการศึกษา 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 147

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC