gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   


 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว ดดยเริ่มออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.อส.และพระต้นตระการ อภิวิชโชจนท.ฝ่ายอบรมและพัฒนา พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร ออกดำเนินการ เป็นครั้งแรก.......

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ เมืองขอนแก่น วัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 
มมร.วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ(หลวงปู่พรหม)ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นวัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน .......

อ่านเพิ่มเติม...
 
รองอธิการบดี ตรวจพื้นที่ สร้างอุทยานธรรม หลวงปู่มั่น
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี มมร.อส.และผู้บริหารตรวจพื้นที เพื่อดูการปรับแต่งพื้นที่ เตรียมจัดสร้างอุทยานธรรม 150ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในโอกาสที่ องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่อง เป็นบุคคล สำคัญของโลก ในปี 2563 เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเมตตาธรรม และการทุ่มเทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และประดิษฐานรูปหล่อเสมอจริง ของท่าน และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ คณาจารยืเจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงพุทธศาสนิกชน  


อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรมทุกประโยค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
 พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรมทุกประโยค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในพิธิมีพระมหาเถระ ร่วมพิธี อนุโมทนาในพิธี พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณจ.ขอนแก่น, พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร,พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลยธและเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส ....................


อ่านเพิ่มเติม...
 
งานครบรอบ 30ปีวันก่อตั้ง มมร.อส.
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง วิทยาเขตอีสาน 30ปี ในวันเสาร์ที่19 ธันวาคม 2563 ภายในงานมีพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9 ธรรมยุต วัดป่าแสงอรุณ และเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธี โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การตอนรับ.......รูปเพิ่มเติม1 เพิ่มเติม2

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้บริหารออกเยี่ยม นศ.และแนะแนวการศึกษา
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 "ลุยไม่หยุด! เพื่อ มรร.อส." คณะผู้บริหาร นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ,พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขดอีสาน ลงพื้นที่จังหวัดเลย และร.ร.ในเขตจังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมนักศึกษาชั้นที่ที่3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ออกฝึกประสบการณ์ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ ใน มมร.อส.ภาพศรีสงคราม ภาพนาแห้ว ........

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิบัติธรรม ป.โท,ป.เอก มมร.อส.2563ครั้งที่1
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   ชมภาพเพิ่มเติม เพิ่มเติม2 เพิ่มเติม3 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี2563 ของนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ปนิญญาเอก มมร.อส.ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.2563 ที่วัดถ้ำผาเกิ้ง วัดป่าเขาสามยอด และวัดมกุฏวิมุตติคีรี อ.เวียงเก่าจ.ขอนแก่นโดยรองอธิการบดี มมร.อส. พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าปฏิบัติธรรมตาทสถานที่ดังกล่าว โดยแยกแต่ละสาขา ไปแต่ละวัด และมารวมตัวกันในวันที่13เพื่อปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดมกุฏวิมุตติคีรี (ภูขาด).......

อ่านเพิ่มเติม...
 
แนะแนวการศึกษา
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

รองอธิการบดี มมร.อส. พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา แนะแนวการศึกษา “เตรียมตัว เตรียมใจ เข้าสู่ มมร.อส”๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แก่นักเรียน ผู้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ กว่า200 รูปคน ภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู นักศึกษาชั้นปีที่3 การสอนภาษาอังกฤษ
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
   เริ่ม ปฏิบัติการแล้ว! กิจกรรมเสริมความเป็นครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ของ นักศึกษาชั้นปีที่3 การสอนภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -27 ธันวาคม 2563 ภาพการเชคอิน ของนักศึกษาบางส่วนที่เดินทางถึง โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปปฏิบัติงานช่วยทางโรงเรียนและเรียนรู้งานในการสอน งานวิชาการในโรงเรียน 


อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธเปิดงานไหมนานาชาติ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงในงานไหมขอนแก่น ๒๕๖๓ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงในงานไหมขอนแก่น ๒๕๖๓  และ เปิดนิทรรศการ ของมหาวิทยาลัย ณ ลานพระธาตุศิโรดม ขอนแก่นในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ขอนแก่น ในวันที่29พฤศจิกายน 2563 ดูภาพเพิ่มเติมเปิดนิทรรศการ ดูภาพเพิ่มเติมขบวนแห่ ดูคลิปขบวนแห่เพิ่มเติม


อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 5 จาก 206

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC