gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ตารางการขอใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน

ขอแจ้งผู้ขอใช้บริการห้องประชุม ของดใช้ห้องประชุม เนื่องจากดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารเป็นการเร่งด่วนในช่วงนี้

งดใช้บริการห้องประชุมในทุกวันอังคารและวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2556
หน่วยงานภายในที่ต้องการขอใช้ห้องประชุม โปรดแจ้งผู้รับผิดชอบด้วยทุกครั้ง
สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามทัศนศึกษาชมจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้ง พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางไปสนามบินขอนแก่น เพื่อส่งคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามเดินทางกลับไปยังประเทศ และส่งคณะผู้บริหารมมร.วิทยาเขตอีสาน คณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น เพื่อไปศึกษาดูงานในประเทศออสเตรียด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษขึ้น โดยจัดสอบ ณ ห้อง 211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ร.9 ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการสอบ 2 อย่าง คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ จัด ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร และประกาศผลการสอบในวันที่ 18 พ.ค.56
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำคณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม  ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับ ประเทศเวียดนาม
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project เป็นวันที่ 3 หลังจากผู้เข้าสัมมนาร่วมรับประทานอาหารเช้าแล้ว เวลา 09.00 น. เป็นการลงนามธรรมปฏิญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมกับการกล่าวสัมโมทนียกถา
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต, พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มมร และคณะพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขง ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและเป็นที่ปรึกษาของ มมร.วิทยาเขตอีสาน ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project เป็นวันที่ 2 หลังจากผู้เข้าสัมมนารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ด้านบนประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นเป็นการสัมมนาเรื่อง สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project โดยได้เชิญพระนักเผยแผ่จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม พร้อมทั้งตัว แทนจาก 7 วิทยาเขตและ ส่วนกลาง ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยในช่วงเช้าและบ่าย
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ61626364656667686970ถัดไปสุดท้าย

หน้า 65 จาก 160

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเชต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา