gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร(กิจกรรมส่งเสริม ความเป็นครู) บ.โปงสังข์ บ.กุดหิน ซึ่งกำลังทำงานเทพื้นศาลาวัด ... ค่ายนี้นอกจากสอนเด็กๆในหมู่บ้านแล้ว ยังมีภาระช่วยงานหลวงพ่อสร้างศาลาอีก นับว่าเป็นค่ายอาสาที่หนักมากๆ เพราะมีนักศึกษาหญิงมากกว่าชาย แต่ทุกคนก็ใจสู้
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) ... บ.เขาวง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ... ทุกวันมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 กว่าคน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 09.00-15.30 น. บรรยากาศที่นี่ น้ำ ฟ้า ทุ่งนา ป่าเขา
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  และคณะ เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู:คณะศึกษาศาสตร์ ปี 3) โดยนักศึกษาอาสาไปสอนภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมอื่นๆเช่นผลิตสื่อการสอนปฐมวัย ให้น้องในท้องถิ่นห่างไกลเมืองในช่วงปิดภาคเรียน... วัตถุประสงค์หลักๆของคณะศึกษาศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557)พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ ได้ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ บ.โป่งสังข์ บ.เกาะกุดหิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เดินทางไปกับนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร บ.ดงสะคร่าน-ตาดฟ้า อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมดหลายค่าย กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เลย และชัยภูมิ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู;เป็นวิธีการสอนนักศึกษาแบบ learning by doing วิธีหนึ่ง: มีทั้งหมด 9 ค่าย
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้ามืดมีการทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ วัดหินหมากเป้ง โดยการนำของพระอาจารย์บุญทวี สีตจิจโต เจ้าอาวาสวัด นำสวดมนต์และร่วมออกรับบิณฑบาตในเช้านี้ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้ามืดมีการทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ วัดหินหมากเป้ง โดยการนำของพระอาจารย์บุญทวี สีตจิจโต เจ้าอาวาสวัด นำสวดมนต์และร่วมออกรับบิณฑบาตในเช้านี้ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื้อวันที่ 20 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ, พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร, พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล, ผศ. และคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำคณะพระนักศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางมุ่งหน้าสู่วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้งให้การต้อนรับ
อ่านเพิ่มเติม...
 
วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ (บรรพชิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา (บรรพชิต) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ออกปฏิบัติกรรมฐาน นอกจากนี้ในวันแรกได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการฝึกทำจิตใจให้สงบในการปฏิบัติกรรมฐาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2557 งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ (บรรพชิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา (บรรพชิต) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วยพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่, วัดผาตากเสื้อ และวัดผานกกระบา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ในวันแรกได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 158

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC