gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   นำนักศึกษา ได้ร่วมขบวนแห่ประทีปโคมไฟภายใต้แนวคิด “ขอนแก่นเมืองรุ่งเรือง เมืองแห่งพุทธกตัญญู รู้รักสามัคคีสมานฉันท์ รังสรรค์วัฒนธรรมล้ำค่า
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557 ทั้งนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตอีสานได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วย และได้ให้โอวาทแด่นักศึกษา ดังนี้ กีฬา แปลว่า เล่น หมายถึง
อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก รุ่น 8/1 จำนวน 20 รูป/คน ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา และได้ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้งานด้านการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น พบปะ ประชุม ปฐมนิเทศ บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558   เวลา  09.00 - 11.00 น. 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเพณีทอดเทียนประจำปี
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดขอนแก่นได้จัดประเพณีทอดเทียนประจำปี  โดยในปีนี้วัดโนนชัยวนาราม  ได้รับเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้  โดยมี พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น-พระยืน (ธ) และมีพระเถรานุเถระจำนวนมากร่วมในงานครั้งนี้ พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกา และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2557 งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย และคณะกรรมการ นำนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านค้อ (วัดป่าสามัคคีสันติธรรม) เป็นเวลา 3 วัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีสานตอนบน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกษาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง และบ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ทางด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาให้ความรู้ นอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ 9 นำโดย อาจาย์เอกชาตรี สุขเสน รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ผศ.วิทูล ทาชา อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร นายบวรชินอ้วน นายทวีศรีปรีชาญาณ พันธ์แก้ว นายปิยะชาติ สระบัว และผู้ควบคุมงาน ออกลงพื้นที่ตรวจ ได้ผล 96.17% สูงกว่าแผน 11.79%
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 11-14 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้จัดโครงการเสริมทักษะและการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาอังกฤษ 100%) ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยนักศึกษาเป็นนักศึกษากลุ่ม We speak English ซึ่งโครงการนี้นักศึกษาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาในการสื่อสาร รับฟังบรรยาย การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์นภกนก เมืองโคตร  พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 173

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC