gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 วัดศรีจันท่ร์ พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาคพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย มีพระครสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม เป็น โฆษกประจำงานในวันนี้ พร้อมทั้งนักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ปี3 ภาคปกติ เป็นเจ้าภาพโรงทาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สาม)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 ในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปี 2558 นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร., พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร., ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม, ดร.วิลัยพรณ์ เสรีรัตน์, ดร. และดร.จรูญ บุญธรรม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะสงฆ์ภาค 9 ธรรมยุต นำโดย พระธรรมดิลก ดร. (สมาน สุเมโธ ปธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมพระสงฆ์ 50 รูป แสดงพระธรรมเทศนาแก่ศิษยานุศิษย์และประชาชนที่มาร่วมงานด้วยความเคารพศรัทธา และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดการและบำเพ็ญกุศลศพ หรือให้นำไปใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธประจำหอผู้ป่วยหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาที่กำลังจะปิดภาคการศึกษา โดยในช่วงเช้า พระครูสุธีจริยวัฒน์  ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ รุ่นพี่กล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้น อาจารย์วรเทพ เวียงแก พราหมณ์พิธีได้ทำพิธีการบายศรี จากนั้นเจริญชัยมงคลคาถา และร่วมกันเปิด Coffee Corner
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 ในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 ในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน, พระครูวินัยธรเชาวพิธ สุธีโร ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ติดตั้ง 4 มุมเมืองในจังหวัดขอนแก่น 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยศาสตร์อีกสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุมการสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 โดยมี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ควบคุมการสอบ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 189

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC