gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต และดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อให้แต่ละวิทยาเขตดำเนินการให้เหมือนกัน และเป็นระเบียบเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในรายวิชาของ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย โดยในวันนี้เป็นคอร์สร่วมร่วมระหว่าง 2 สถาบัน ในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Content Management System : CMS Drupal ให้กับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะเร็จการศึกษาเร็วนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะพิเศษให้กับนักศึกษาในการทำงานในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / กรรมการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าประชุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมงานไหมนานาชาติ  เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงานที่ดีมาก มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน..
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นพิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นแม่งานโครงการ ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงกิจกรรมปิดท้ายโครงการจากพี่นักศึกษาและน้องๆ
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมคณะกรรมการตรวจการสร้างได้แก่ นายเอกชาตรี สุขเสน ผศ.วิทูล ทาชา นายวรเทพ เวียงแก นายธนกร ชูสุขเสริม นางสาววาสนา ทาชา ในการตรวจสอบส่งมอบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 4 ซึ่งทางคณะกรรมการ ได้เดินตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำอย่างละเอียดทุกจุด จากนั้นจึงประชุมคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจรับ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / กรรมการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งหมอลำนักศึกษา มมร.อส เข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่ ณ กรมประชาเขตสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นพิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 โดยมี นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน,พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นแม่งานโครงการ ในช่วงเช้าหลวงพ่อสุรศรี ประภากโร ได้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงานแก่พระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 อผู้เข้าร่วมโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  พระอาจารย์ พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA สหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยม พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. และพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นกำลังใจให้ครูอาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำงานเพื่อสังคม และได้ เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดเพื่อรองรับการศึกษาที่กำลังก้าว หน้ารุ่งเรือง
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดป่ารัตนมงคล  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้ามืดมีการทำวัตรเช้า
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 161

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC