gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อบรมนักเรียน จากศูนย์ฝึกอาชีพ “รัตนาภา ขอนแก่น” ที่ ใบบุญ อ.เมืองจ.ขอนแก่น
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อบรมนักเรียน จากศูนย์ฝึกอาชีพรัตนาภา ขอนแก่น ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ อ.เมืองจ.ขอนแก่น โดย วิทยากรนำโดยพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.25-27 พ.ย.2563


อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมนักศึกษาศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
  อบรมนักศึกษาศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่3 ที่จะออกค่ายการสอนที่จังหวัดต่างๆ และ สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่5ที่กำลังฝึกสอนตามโรงเรียนต่างๆ ที่จะฝึกสอนในเทอมที่2ปีการศึกษา2563

อ่านเพิ่มเติม...
 
ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ, ดร.รองอธิการบดี ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับการตรวจสอบ ประเมิน ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ในด้านต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง และส่วนวิทยาเขต ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้


อ่านเพิ่มเติม...
 
อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒พ.ย. - ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓ ดูภาพเพิ่มเติม1 ดูภาพเพิ่มเติม2 ดูภาพเพิ่มเติม3  ดูภาพเพิ่มเติม4 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจนักธรรมชั้นตรี และ ประชุมคณะสงฆ์ ภาค 9 “ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธิ์” ที่วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูน) 16-18 พฤศจิกายน 2563
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พร้อมพระคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ร่วมงานตรวจนักธรรมชั้นตรีและ ประชุมคณะสงฆ์ ภาค 9 “ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธิ์”ที่วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูน) อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗, ศน.บ, M.A.)...

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรและการสอนภาษาไทย ป โท และ ป เอก และพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของ มมร.อส ขอนแก่น
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
เมื่อวันที่ 14-15 พฤสจิกายน 2563มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร2หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรและการสอนภาษาไทยและพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในครั้งนี้ ได้มีการเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และจากหลายมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบอุ่น ซาบซึ้ง ประทับใจ งานแสดงมุทิตาจิต บัญฑิตใหม่ มมร.อส.2563
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   


ภาพบรรยากาศ อบอุ่น ซาบซึ้ง ประทับใจ งานแสดงมุทิตาจิต บัญฑิตใหม่ และซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส.2563 วันที่15 พฤศจิกายน 2563ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานกว่าพันคน ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทั้งจากส่วนกลาง และมมร.วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ อย่างคับคั่ง  ... ภาพรวม บรรยากาศไลฟ์สดทางเฟสบุ๊ค ภาพชุด1 ภาพชุด2 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ คุณแม่สมจิตร ราษฎรเจริญ มารดาของ อาจารย์ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านหนองแวงน้อย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
Big cleaning day พร้อมรับบัณฑิต ในงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ 2563
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

Big cleaning day วัoนี้ 10พฤศจิกายน 2563มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี  นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดจัดสถานที่ รอบมหาวิทยาลัย เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ้พื่อเตรียมจัดงาน มุทิตาจิต แก่บัณฑิตใหม่และซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ... ภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
 รองอธิการบดี มมร.อส. ผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8  และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 6 จาก 206

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC