gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ธุดงค์กรรมฐานพระนักศึกษาปี1 มมร.อส.
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

เมื่อวันที่27-29 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีโครงการธุดงค์กรรมฐาน พระนักศึกษาชั้นปีที่1 ณ วัดเขาสามยอด  โดยพักปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัด เขาสามยอด อ.เวียงเก่า โดยพระครูพิพัฒน์ธรรมาภิบาล (หลวงพ่อประไพร ธัมมปาโล)วัดป่าเขาสามยอด ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์สอนกรรมฐาน หลังจากนั้นได้เดินธุดงค์ ผ่านเทือกเขาภูเวียงมายังวัดและวัดมกุฏวิมุตติคีรี(ภูขาด)
อ่านเพิ่มเติม...
 
ดร.บรรจบ ปิยมาตย์
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๙
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มมร.อส.ระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่9 เมื่อวันอาทิตยืที่1 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9จำนวน 25 รูป/คน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ. ดร. ไพโรจน์ บัวสุข และคณะ ได้จัดโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้พระนักศึกษาภาคบรรพชิต และ นักศึกษาภาคปกติ English Camp ได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเผยแผ่ธรรมะ และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยในวันนี้ มีนางสาวลัทธวรรณ วงษ์โพย นักศึกษาศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นวิทยากรในงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
The Second day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 21-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พิธีเปิดโครงการ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)  ประธานในพิธีจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
The first day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 21-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อ่านเพิ่มเติม...
 
รุ่นพี่กลับมาสอนพิเศษ ให้กับรุ่นน้องๆ ช่วงปิดภาคการศึกษา
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ช่วงปิดเทอมปีนี้ พี่ๆ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  5 คนคือ (1)น.ส.ทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ์ (2) น.ส.อุทัยวรรณ โพธิ์สม (3) น.ส.ลัทธวรรณ วงษ์โพย (4) น.ส.สุภาภรณ์ ซุยยะทา (5)พิมพ์นิภา สุโพธิ์ ซึ่งจบไปเป็นครูในโรงเรียนต่างๆ ได้กลับมาสอนพิเศษ ให้กับรุ่นน้องๆ ช่วงปิดภาคการศึกษา ขออนุโมทนาทุกๆคน และถวายเพลพระอาจารย์ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มมร.อส. โดยมี พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์จากแต่ละสาขา พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่แต่ละสาขา ได้มาเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องใบโพธิ์เป็นจำนวนมาก
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ภาคนอกเวลาราชการ มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปี 2562 โดยมีพระมหาวิรุธ วิโรจโน ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานโครงการ พร้อมทั้งได้ฟังบรรยายพิเศษ โดยพระครูวินัยธรเชาว์พิทย์ สุธีโร ในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติกรรมฐาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. รับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้เข้ารับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562 กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ที่เมตตาส่งรายชื่อคัดเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลดังกล่าว ณ "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 8 จาก 206

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC