gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยอาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ, นายวิไล ไชยทางและนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เป็นตัวแทน ได้เดินทางส่งและแสดงความยินดีกับท่านบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลเยาวชนฯจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับตำแหน่งในศาลเยาวชนฯจังหวัดศรีสะเกษ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นวันแรกของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานและวัดป่าแสงอรุณ โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. และ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. เป็นแม่งานหลัก ซึ่งโครงการนี้ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์กรภาครัฐต่างๆ โดยในวันนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต และ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระธรรมดิลก พระเทพพุทธิมุนี ที่ปรึกษามมร.วิทยาเขตอีสาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานและช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูพิทักษ์รัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคล ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกสอนในโรงเรียนเขตพื้นที่พร้อมแนะนำ วิธีการปฏิบัติตน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นครู มืออาชีพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการต่างๆ หลายโครงการด้วยกัน คือ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร โครงการอบรมธรรมะภาษาอังกฤษ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โครงการภาษาอังกฤษวันละหนึ่งบาท เป็นต้น วันนี้ (27 มีนาคม 2556) บรรยากาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างคึกคัก
อ่านเพิ่มเติม...
 
ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้จัดกิจกรรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ผลสำฤทธิ์ ในวันนั้นพอดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
เขียนโดย Administrator   
มื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชมคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญา โท-เอก ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ดูแลตลอดงาน ซึ่งผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายนั้น ได้รับความรู้จาก รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ในเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : ทัศนะต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น ฝึกอบรมด้านไอที ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวนประมาณ 40 ท่าน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในจังหวัดขอนแก่นอยุ่เสมอ ทุกๆปี ซึ่่งส่งผลให้การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการวิชาการ นับเป็นอีกหนึ่งภาระกิจของมหาวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสให้บริการกับองค์กรภาค รัฐแห่งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 สืบเนื่องจากโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 และวันนี้เป็นวันที่สอง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยไทยในยุคอาเซี่ยน ในมุมมองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี กล่าวสรุปและให้คำแนะนำแก่บุคลากร มมร.อส. และปรารภถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในปี 2556 ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ ที่บ้านผาเบียด คอนสาร ชัยภูมิ   นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ดร.พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ  พระทวี อภโย  อ. วรเทพ เวียงแก อ. เอกชาตรี สุขเสน อ. อภิชิต เหมือยไธสง อ. สุทธินันท์ พรมพันธ์ใจ พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มมร.อส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ของเด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 139

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา