gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมคณะกรรมการตรวจการสร้างได้แก่ นายเอกชาตรี สุขเสน ผศ.วิทูล ทาชา นายวรเทพ เวียงแก นายธนกร ชูสุขเสริม นางสาววาสนา ทาชา ในการตรวจสอบส่งมอบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 4 ซึ่งทางคณะกรรมการ ได้เดินตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำอย่างละเอียดทุกจุด จากนั้นจึงประชุมคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจรับ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / กรรมการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งหมอลำนักศึกษา มมร.อส เข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่ ณ กรมประชาเขตสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นพิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 โดยมี นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน,พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นแม่งานโครงการ ในช่วงเช้าหลวงพ่อสุรศรี ประภากโร ได้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงานแก่พระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 อผู้เข้าร่วมโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  พระอาจารย์ พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA สหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยม พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. และพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นกำลังใจให้ครูอาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำงานเพื่อสังคม และได้ เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดเพื่อรองรับการศึกษาที่กำลังก้าว หน้ารุ่งเรือง
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดป่ารัตนมงคล  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้ามืดมีการทำวัตรเช้า
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดภูนกกระบาแห่งบ้านดงต้องหมู่ที่ 6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  โดยมีกิจกรรมดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดภูนกกระบาแห่งบ้านดงต้องหมู่ที่ 6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  โดยมีกิจกรรมดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระอาจารย์สุรศรี ประภากโร พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ ออกฝึกประสบการณ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 คณะตรวจงานสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ โดยงานอาคารสถานที่ฯ และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง ด้นำคณะกรรมการทุกฝ่ายลงพื้นที่ออกตรวจอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ และดำเนินการเซ็นต์ตรวจงานครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ มมร.วิทยาเขตอีสานต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และ อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ณ บ้านพองหนีบ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ในช่วงเช้าฝนตกมาก นักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการฝึกประสบการณ์แล้ว ได้นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อจากภูกระดึงลงมาด้านล่าง เพื่อมารอรับคณาจารย์ที่จะมารับกลับ จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 192

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC