gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

20 ก.ค. 2557
วัฒนธรรมอีสานขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน
26-27 ก.ค. 2557
สัมมนา นศ.ภาคพิเศษ
ห้องประชุมใหญ่จำนวน คน
1-3 ส.ค. 2557
เลขาธิการครุสภา ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดป่าพระเจ้าใหญ่ บ้านโคกกลาง  ได้ร่วมรับกองบุญมหากฐินจากชาวบ้าน และเป็นเจ้าร่วมกับชาวบ้าน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
เขียนโดย ดร.สิทธิพร เกษจ้อย   

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 15.30น. ได้มีการประชุมสมัยวิสามัญของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับโอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัย อีสาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการอบรมธรรมศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ และการเตรียมการเรื่องเทศกาลงานไหมและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมมร. วิทยาเขตอีสานได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมธรรมศึกษา 2555
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมนักศึกษาผู้ที่จะเตรียมตัวสอบธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก ประจำปี 2555 โดยมีรายวิชาตามหลักของแม่กลองธรรมสนามหลวง สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จัดอบรมในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 และ ภาคพิเศษ ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ได้รับนิมนต์จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ดร.สุชาติ โคตรทุม พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ถวายปัจจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อใช้งานกิจการของมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดโต๊ะรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน ในระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง และ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่อยู่ในช่วงการทำ IS โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ผศ.วิทูล ทางชา นางสาวศริญญา เผือกนอก นายหาญ บึงสะพาน นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย นางสาวมยุรี พินิจลึก นายจักราวุธ แซ่แต้ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครในวันนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย พระอาจารย์คัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร  ผศ.วิทูล ทาชา อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน อาจารย์วรเทพ เวียงแก จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม...
 
บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

มื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน นำโดยหลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดกลางธรรมนิมิตร ณ วัดกลางธรรมนิมิตร ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมรับกองบุญมหากฐินจากชาวบ้านเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีครอบครัวด้วงคำจันทร์เป็นเจ้าภาพกองบุญกฐินนี้ นอกจากนี้ยังมีน้องแพรว (AF 8) รองแชมป์ เอเอฟ อะคาดามี่ แฟนเทเชีย ปี 54 พร้อมแฟนคลับร่วมตั้งกองกฐิน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ101102103104105106107108109110ถัดไปสุดท้าย

หน้า 110 จาก 177

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา