gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระทวี อภโย อาจารย์ประจำ ดร.ชนาทิป ศรีโทน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เดินทางส่งหนังสือและตรวจสถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานของพระนักศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 ณ วัดป่าหินหมากเป้งและวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษ โดยในงานได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ รศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2556 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรพิเศษอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน มมร.วิทยาเขตอีสาน ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ขอนแก่น ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูปซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.56 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ได้เดินทางมาร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา ซึ่งเป็นนักศึกษาคฤหัสถ์คนแรกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เปลี่ยน จาก สารนิพนธ์ มาศึกษาเป็น วิทยานิพนธ์ ผลการสอบของนักศึกษาได้ "ดีมาก" มมร.อส.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
วันที่ 5-6 เมษายน  นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556 ร่วมกับชุมชนเทศบาลบ้านโนนชัย ณ วัดโนนชัยวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมประเพณีในครั้งนี้ คือ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง และ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย โดยมีนักศึกษาคณะสังมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การขอใบประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ โดยในงานมีนักสังคมสงเคราะห์จากหลายจังหวัด พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ร่วมเข้าฟังด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เป็นวันที่พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งทางคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เตรียมงานแสดงมุทิตาจิต ให้กับท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เชิญขมบรรยายกาศ
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานแสดงความยินดี และคณะผู้บริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นจำนวนมาก
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เป็นวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย นามคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มมร.อส ขอแสดงความยินดีกับ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฏีบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดนครพนม ได้มาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการทำงานต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศ การทำงานครูพระ กองกิจการนักศึกษา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 141

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา