gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-8 ส.ค. 2557
อบรมพระนักเผยแผ่ภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
7 ส.ค. 2557
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมใหญ่จำนวน 580 คน
9 ส.ค. 2557
อบรมสาขารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
15 ส.ค. 2557
ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
29 ส.ค. 2557อบรมครู สพป.ขก.2
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250 คน
3 ก.ย. 2557
อบรมผู้บริหาร สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 200 คน
5 ก.ย. 2557อบนมครู สพป.ขก.4ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน
11 ก.ย. 2557อบรมครู สพม.ขก.25
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
12 ก.ย. 2557
อบรมครู สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 350 คน
24 ก.ย. 2557เปิดบ้าน เรารักขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่จำนวน.......คน
31 ต.ค. 2557
สัมมนารัฐศาสตร์ (ย้ายห้อง)
อาคารหลวงปู่ฯ
จำนวน.......คน
31 ต.ค. 2557อบรม สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 400 คน
13 พ.ย. 2557
ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต
ห้องประชุมใหญ่
 
14 พ.ย. 2557
สำนักงานสิ่งแวดล้อมขอนแก่น จองห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
19 พ.ย. 2557
โรงเรียนสนามบินขอนแก่นห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
25 พ.ย. 2557อบจ.ขอนแก่นห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
3 ธ.ค. 2557
ประชุมบริษัทประกัน
ห้องประชุมย่อย
จำนวน 50 คน
20-21 ธ.ค. 2557
25 ปี วิทยาเขตอีสาน
ห้องประชุมใหญ่
 

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาปี 3-4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น ออกค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการในโรงเรียน หลายแห่งด้วยกัน มีภาพความเคลื่อนไหวจาก ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มาให้รับชมกันก่อนครับ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รก.รองอธิการบดี เป็นประธานประชุม โดยมีวาระหลักดังต่อไปนี้ เรื่องการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริการการศึกษา ที่จะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2556 เรื่องการทำ มคอ.3 และ 5 อาคารใหม่ศูนย์บริการวิชาการ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระวรชัด ปยุตฺโต อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสานและนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ ของโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าประชุมสภาวิชาการ (าระที่ตกค้างจากครั้งที่แล้ว) มีท่าน พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก.รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, นายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน และนายวิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา การประชุมในครั้งนี้ ได้มีมติที่น่าสนใจคือ สภาวิชาการอนุมัติให้ มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้จัดโครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง โดยใช้สถานที่ วัดป่าเรไร่ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการออกเดินทางนั้น คณะนักศึกษาได้ออกรับบริจาค ที่งานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ที่ถนนคนเดิน วัดแสงอรุณ พร้อมทั้งมีการแสดงการขับร้อง จากนางสาวนีรนุช อรัญมาลา เป็นต้น ในส่วนของการจัดโครงการภาษาไทยนั้น นักศึกษาได้สอนให้น้องๆ
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
เขียนโดย อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ   

 เมื่อ วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  การปกครอง  ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3   ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การสัมนาเชิงวิชาการ การประกวดเดือน ดาว ดิน และ กีฬาสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์สุทธิพันธ์ พรมพันธุ์ใจ เป็นอาจารย์ควบคุมดูแลในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นแม่งานโครงการ ในโครงการที่ชื่อว่า รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง ณ โรงเรียนบ้านงิ้ว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยในพิธีมีนายปรีชา เก้งโพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมีฐาน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานหนูน้อยนักปั่น สัตว์โลกน่ารู้ โลกนิทานหรรษาพาสนุก และฐานศิลปะจากนิ้วน้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ101102103104105106107108109110ถัดไปสุดท้าย

หน้า 110 จาก 189

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา