gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 (ตอนสอง) นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ได้เตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ให้กับรุ่นพี่ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่นานนี้ ซึ่งพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะเริ่มขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 นี้ ซึ่งในวันงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งสอบผ่านการสอนข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารสิรินธร ทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งในปีนี้ เป็นรุ่นที่ 1 สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ได้เตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ให้กับรุ่นพี่ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่นานนี้ ซึ่งพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะเริ่มขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 นี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้กำหนดเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในการดำเนินสอบราคาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11- 12 พฤษภาคม 2556 ซึ่งรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ใน 3 สาขา คือ สาขาภาษาอังกฤษ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ได้จัดสอบ ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขต ห้อง 111
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามทัศนศึกษาชมจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้ง พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางไปสนามบินขอนแก่น เพื่อส่งคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามเดินทางกลับไปยังประเทศ และส่งคณะผู้บริหารมมร.วิทยาเขตอีสาน คณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น เพื่อไปศึกษาดูงานในประเทศออสเตรียด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษขึ้น โดยจัดสอบ ณ ห้อง 211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ร.9 ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการสอบ 2 อย่าง คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ จัด ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร และประกาศผลการสอบในวันที่ 18 พ.ค.56
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำคณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม  ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับ ประเทศเวียดนาม
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง The Development of Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project เป็นวันที่ 3 หลังจากผู้เข้าสัมมนาร่วมรับประทานอาหารเช้าแล้ว เวลา 09.00 น. เป็นการลงนามธรรมปฏิญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมกับการกล่าวสัมโมทนียกถา
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 144

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา