gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมือวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตร์ และนางสาวศริญญา เผือกนอก เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท ในวันที่ 10 พฤศภาคม 2557 ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 (วันสอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในรายวิชาของ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย โดยในวันนี้เป็นคอร์สร่วมร่วมระหว่าง 2 สถาบัน ในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Content Management System : CMS Drupal ให้กับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และผู้บริหาร 3 สำนัก พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน เดือนเมษายน  โดยมีวาระสำคัญได้แก่ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร การปฏิบัติธรรมของนักศึกษาปริญญาโท การเปิดภาคการศึกษาใหม่ จำนวนผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา และงานก่อสร้างอาคารหอสมุดใหม่ ระบบการระบายน้ำ การจัดการศึกษาและห้องเรียน
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 หลวงพ่อพระครูประกาศธรรมนิเทศ(วงศ์สิน) ประธานสงฆ์(ธ)ประเทศอินโดนีเซีย พระอาจารย์บุญสุข และพระครูวินัยธรทรงศักดิ์ นำพระภิกษุชาวอินโด จำนวน 46 รูป ซึ่งอุปสมบทถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เดินทางเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และฉันภัตตาหารเพล... พบปะสนทนาเกี่ยวกิจการมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต และดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อให้แต่ละวิทยาเขตดำเนินการให้เหมือนกัน และเป็นระเบียบเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในรายวิชาของ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย โดยในวันนี้เป็นคอร์สร่วมร่วมระหว่าง 2 สถาบัน ในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Content Management System : CMS Drupal ให้กับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะเร็จการศึกษาเร็วนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะพิเศษให้กับนักศึกษาในการทำงานในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / กรรมการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าประชุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมงานไหมนานาชาติ  เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงานที่ดีมาก มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน..
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นพิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นแม่งานโครงการ ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงกิจกรรมปิดท้ายโครงการจากพี่นักศึกษาและน้องๆ
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมคณะกรรมการตรวจการสร้างได้แก่ นายเอกชาตรี สุขเสน ผศ.วิทูล ทาชา นายวรเทพ เวียงแก นายธนกร ชูสุขเสริม นางสาววาสนา ทาชา ในการตรวจสอบส่งมอบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 4 ซึ่งทางคณะกรรมการ ได้เดินตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำอย่างละเอียดทุกจุด จากนั้นจึงประชุมคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจรับ
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 193

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC